LISENS

Det finnes tre typer lisenser

Endags opplæringslisens på SMS
(Denne løses ved å sende en tekstmelding til Norges Motorsport Forbund, telefon abonnementet blir da belastet som betaling. Utøver har da lisens for den aktuelle dagen.)

3 månders opplæringslisens.
Her får man opplæringslisens som gjelder i 3mnd, kan ikkje fornyes. Søker man Utøverlisens samme år, betales mellomlegget.

Utøverlisens
Hva trengs for å få utøverlisens:

1.     Medlemskap i en motorsportklubb

2.     Lisenskurs teoridel

3.     Gjennomfør praksisopplæring i klubb med en godkjent greninstruktør.

4.     5-12år: Fyll ut egenattest

5.     Fra det året utøver fyller 13år: Skriv ut NMF`s legeattest som medbringes til lege og fyll ut egenattest.

6.     Søknad om utøverlisens, kursbevis og egenattest sendes inn til nmf@nmfsport.no

Norgesmotorsport forbund sin nettside gir en grundig forklaring om fremgangsmåte og linker til aktuelle skjemaer:

https://www.nmfsport.no/t/informasjon-2/utoverinformasjon/utoverlisenser/

Telefon

000 00 000

Adresse

Grovastøylen